PDA

Zobacz pełną wersję : [Poradnik] Najazd wikingów (2 x weteran)set2g
08-08-2013, 12:01
http://img844.imageshack.us/img844/643/56ej.png
Najazd wikingów
Poziom trudności: 6/10
Czas trwania: 8 dni
Ilość graczy: 1
EXP: 49530 PD lub 496 GM


Możliwy drop
http://img16.imageshack.us/img16/707/ijs2.png

Mapka taktyczna
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54865200/TSO/poradniki/najazd-wikingow/_najazd-tak-1500px.PNG


G1

1. 140WzJ + 60Hu - 1. 120Ł 2. 53O + 1E + 196Ku (120Ł 41-53O) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?b=120&m_2=53&e_2=1&a_2=196&u_2031=140&u_2032=60&adventure_id=6)


G2

2. 40WzJ + 80Hu + 60Wa + 20Ber - 45O + 1E + 58K + 146Ku (35-45O) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?m=45&e=1&c=58&a=146&u_2031=40&u_2032=80&u_2035=60&u_2036=20&adventure_id=6
)


G3

3. 40WzJ + 120Hu + 40Wa - 55O + 1E + 30K + 164Ku (40-55O) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?m=55&e=1&c=30&a=164&u_2031=40&u_2032=120&u_2035=40&adventure_id=6)


G4

4. 60WzJ + 80Hu + 60Ka - 55O + 195Ku (49-55O) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?m=55&a=195&u_2031=60&u_2032=80&u_2034=60&adventure_id=6)


G5

5. 200Wa - 13R + 1E + 236K (0-13R) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?r=13&e=1&c=236&u_2035=200&adventure_id=6)
Blok
6. 80Hu + 80Th + 50Wa - 100E + 100K (13 paliki + 8rund + wygrana = 242) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?e=100&c=100&u_2032=80&u_2033=80&u_2035=50&adventure_id=6)
7. 85Hu + 80Wa + 35Ber - 75R + 12O + 1E + 60K + 102Ku (65-75R 0-10O) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?r=75&m=12&e=1&c=60&a=102&u_2032=85&u_2035=80&u_2036=35&adventure_id=6)

http://img153.imageshack.us/img153/6317/zx71.png
Wysyłamy generała z tawerny (garnizon 6) na obóz, gdy ten dojdzie do mejsca oznaczonego na mapie wysyłamy weterana (garnizon 7) na obóz 7.

http://img580.imageshack.us/img580/9545/8e7l.png


G6

Blok
8. 80Hu + 120Th - 150E (7 paliki + 7rund + wygrana = 203) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?e=150&u_2032=80&u_2033=120&adventure_id=6)
9. 40Ka + 160Wa - 10R + 1E + 199K + 40Ku (0-10R) (24 palikow + 2rundy + wygrana = 119) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?r=10&e=1&c=199&a=40&u_2034=40&u_2035=160&adventure_id=6)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/54865200/TSO/poradniki/najazd-wikingow/blok-g6-takt.png

Generałów wysyłamy po kolei, garnizon 8 (generał z tawerny) na obóz 8, po nim weterana (garnizon 9) na lidera wikingów-obóz 9.G7

10. 120Hu + 80Ka - 193E (10palikow + 7rund + wygran = 213) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?e=193&u_2032=120&u_2034=80&adventure_id=6)
11. 70WzJ + 50Hu + 50Ka + 30Ber - 15R + 51O + 1E + 183Ku (15R 44-51O) (22paliki + 2 rund + wygrana = 112) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?r=15&m=51&e=1&a=183&u_2031=70&u_2032=50&u_2034=50&u_2036=30&adventure_id=6)


https://dl.dropboxusercontent.com/u/54865200/TSO/poradniki/najazd-wikingow/blok-g7-takt.png

Generałów wysyłamy po kolei, garnizon 10 (generał z tawerny) na obóz 10, po nim weterana (garnizon 11) na lidera wikingów-obóz 11.

http://img266.imageshack.us/img266/7923/yl2i.png


G8

Blok:
12. 200Hu - 200E (27paliki + 10 rund = 289) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?e=200&u_2032=200&adventure_id=6)
13. 200Wa - 13R + 1E + 236K (0-13R) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?r=13&e=1&c=236&u_2035=200&adventure_id=6)
14. 200Ka - 170Z + 5K (49 paliki + 6rund = 281) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?s=170&c=5&u_2034=200&adventure_id=6)
15. 60WzJ + 80Hu + 60Ber - 66O + 1E + 183Ku (52-66O) (58 paliki + 3rundy + wygrana= 241) (http://settlersonlinesimulator.com/dso_kampfsimulator/pl/?m=66&e=1&a=183&u_2031=60&u_2032=80&u_2036=60&adventure_id=6)

http://img836.imageshack.us/img836/1306/ex4m.png
Z garnizonu 12 wysyłamy generałą z tawerny na obóz 12, po nim weterana (13) na obóz 13- ostanie on zniszczony, dalej wysyłamy generała(14) z tawerny na obóz 14. Na koncu puszczamy weterana na obóz 15 (przywódca wikingów)

http://img6.imageshack.us/img6/6898/rjc.png


Podsumowanie
126R 335O 120Ł 250K 170Z 200Ku 202E (80-126R 261-335O 120Ł)

http://img600.imageshack.us/img600/4891/k0tq.png